Лефер

(Рomatomus saltator)

Изключително лакома и хищна риба, леферът е известен със стръвта си да поглъща всичко, което е в състояние да улови. Може да достигне дължина 120 см и тегло 14 кг, но обикновено се движи между 1,5 и 2 кг. Има сплеснато тяло, голяма уста и ситни люспи, които приличат повече на кожа. Месото на лефера е великолепно-бяло и крехко, с едва доловима сладост и фин дъх на море, той не заслужава нищо друго, освен печене на скара. Всичко останало е разхищение на материал и углавно престъпление срещу човечеството.