Сафрид

(Trachurus mediterraneus ponticus)

Една от добре познатите риби по Българското Черноморие, сафридът достига дължина 20 см, но обикновено e по-дребен, около 100г, като в редки случаи може да удари килограм. Движи се на пасажи и е една от масовите  жертви на промишления риболов и рибарите. Сафридът се среща често, но авторитетът му на вкусна риба не е пострадал особено от това. От него се приготвят чирози, със същия успех може да се изпържи или да се опече в тава и да се изяде с неприлични количества памидово вино. Истинските ценители купуват сафрид само есенно време, направо от таляна на рибарите