Масата поскръцва, отрупана с ястия, а домакините нервно сноват напред-назад ...